Jak grać

Zacznij grać
  • Wyszukaj i znajdź 10 znaków ostrzegawczych pierwotnego niedoboru odporności (PI). Wskazówka: możesz dopasować kolory z poniższej tabeli dla każdego przedmiotu.
  • Gdy znajdziesz element, kliknij go, aby wyświetlić więcej szczegółów w wyskakującym okienku.
  • Kliknij w dowolnym miejscu wyskakującego okienka, aby zamknąć. Znajdź następny krok, aż znajdziesz wszystkie 10 znaków ostrzegawczych.
  • Uzyskaj więcej informacji o PI, JMF i 10 znakach ostrzegawczych.